ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"exercise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exercise rzeczownik

rzeczownik + exercise
Kolokacji: 51
training exercise • floor exercise • exercise of power • commencement exercise • fleet exercise • ...
exercise + rzeczownik
Kolokacji: 45
exercise program • exercise room • exercise equipment • exercise routine • exercise machine • exercise bike • exercise class • ...
exercise + czasownik
Kolokacji: 40
exercise helps • exercise improves • exercise involves • exercise includes • exercise takes • ...
czasownik + exercise
Kolokacji: 42
conduct exercises • get exercise • take exercise • include exercises • perform exercises • use Exercise • take in exercises • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
3. take exercise = wykonywać ćwiczenia fizyczne take exercise
6. use Exercise = wykorzystanie Ćwiczenie use Exercise
7. take in exercises = obejmij ćwiczenia take in exercises
8. need exercise = ćwiczenie potrzeby need exercise
9. participate in exercises = uczestnicz w ćwiczeniach participate in exercises
10. hold exercises = trzymaj ćwiczenia hold exercises
12. exercise called = ćwiczenie zadzwoniło exercise called
13. exercise designed = ćwiczenie zaprojektowało exercise designed
14. carry out exercises = przeprowadź ćwiczenia carry out exercises
przymiotnik + exercise
Kolokacji: 165
military exercise • regular exercise • physical exercise • aerobic exercise • joint exercise • free exercise • mental exercise • ...
przyimek + exercise
Kolokacji: 20
during exercise • after exercise • through exercise • of exercise • for exercise • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.