"get several exercise" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get exercise
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka ćwiczenie
  1. get czasownik + exercise rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Running was the way I got my exercise with friends.

    Podobne kolokacje: