"conduct exercises" — Słownik kolokacji angielskich

conduct exercises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwiczenia zachowania
  1. conduct czasownik + exercise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Through the summer, she conducted exercises off the southern California coast.