ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective assistance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna pomoc
  1. effective przymiotnik + assistance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Thus, while many of our poor citizens now receive effective legal assistance, millions of Americans still do not have access to lawyers.

powered by  eTutor logo