ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective aid" — Słownik kolokacji angielskich

effective aid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna pomoc
  1. effective przymiotnik + aid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This requires a strong political will, however, the results could potentially make aid far more effective and efficient.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo