"aid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aid rzeczownik

rzeczownik + aid
Kolokacji: 45
food aid • emergency aid • development aid • hearing aid • student aid • U.S. aid • state aid • government aid • school aid • relief aid • ...
aid + rzeczownik
Kolokacji: 75
aid worker • Aid Society • aid program • aid package • aid agency • aid organization • aid kit • aid group • aid official • Aid lawyer • ...
aid + czasownik
Kolokacji: 18
Aid helps • aid comes • aid goes • aid increases • aid continues • ...
czasownik + aid
Kolokacji: 112
provide aid • receive aid • seek aid • send aid • offer aid • give aid • cut aid • increase aid • need aid • get aid • deliver aid • ...
przymiotnik + aid
Kolokacji: 107
financial aid • foreign aid • military aid • federal aid • economic aid • humanitarian aid • legal aid • international aid • direct aid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. financial aid = wsparcie finansowe na edukację financial aid
4. federal aid = pomoc rządu federalnego federal aid
5. economic aid = pomoc gospodarcza economic aid
7. legal aid = pomoc prawna legal aid
8. international aid = międzynarodowa pomoc international aid
9. direct aid = bezpośrednia pomoc direct aid
10. medical aid = pomoc lekarska medical aid
12. Western aid = Zachodnia pomoc Western aid
13. American aid = Amerykańska pomoc American aid
14. new aid = nowa pomoc new aid
15. mutual aid = pomoc wzajemna mutual aid
16. Soviet aid = Radziecka pomoc Soviet aid
17. far aid = daleko pomoc far aid
18. substantial aid = znaczna pomoc substantial aid
19. outside aid = poza pomocą outside aid
20. visual aid = pomoc wizualna (używana np. podczas prezentacji) visual aid
21. technical aid = technologiczna pomoc technical aid
22. immediate aid = najpilniejsza pomoc immediate aid
przyimek + aid
Kolokacji: 19
for aid • of aid • on aid • in aid • to one's aid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.