"effective practice" — Słownik kolokacji angielskich

effective practice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna praktyka
  1. effective przymiotnik + practice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is evidence to show that effective practice uses a variety of approaches to teaching style appropriate to the particular task in hand.

powered by  eTutor logo