"effective advocacy" — Słownik kolokacji angielskich

effective advocacy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne poparcie
  1. effective przymiotnik + advocacy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The state's use of audio and photographic exhibits during argument was a matter of effective advocacy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo