"effective role" — Słownik kolokacji angielskich

effective role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna rola
  1. effective przymiotnik + role rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It can be a very effective role in women's participation in society."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo