KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) know, close, open, separate
Kolokacji: 4
(3) overlook, flank
Kolokacji: 2
1. reach the beach = sięgnij po plażę reach the beach
2. beach called = plaża zadzwoniła beach called
3. beach backed = plaża poparła beach backed
4. make to the beach = zrób na plażę make to the beach
  • You don't have to make big trips to the beach to enjoy the summer.
  • Before dawn, we made our way back to the beach.
  • She made her way to the beach and found the corpse.
  • In 1930 the Council decided to make more improvements to the beach.
  • Still, two of the patrol never made it to the beach.
  • They made their way down the cliffs to the beach in the last light of the gray day.
  • If anyone had made it to the beach, she expected it would be him.
  • Learn about how to make visits to the beach safe and fun.
  • "This beats a long journey we'd make to the beach maybe twice a year."
  • For all my ambition, I never did quite make it to the beach.
5. hit the beach = uderz plażę hit the beach
6. visit the beach = odwiedź plażę visit the beach
7. travel to Palm Beach = podróż do Plaży palmowej travel to Palm Beach
8. swim beaches = pływaj plażami swim beaches
(6) surround, strew
Kolokacji: 2
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.