PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach front" — Słownik kolokacji angielskich

beach front kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy front
  1. beach rzeczownik + front rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She looked away, back at the beach front and the path of gold the sun was making over the ocean behind them.