PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach side" — Słownik kolokacji angielskich

beach side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa strona
  1. beach rzeczownik + side rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On the beach side the wind grew cold, and Paul paused for a moment to zip his jacket.

    Podobne kolokacje: