"South Side" — Słownik kolokacji angielskich

South Side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Południe Strona
  1. south rzeczownik + side rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He grew up in a tough neighborhood on the South side.

    Podobne kolokacje: