Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"beach head" — Słownik kolokacji angielskich

beach head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa głowa
  1. beach rzeczownik + head rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We face the new beach heads, we must face them with individual responsibility, improvise and fight with the means at hand.