"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head rzeczownik

rzeczownik + head
Kolokacji: 153
flower head • cylinder head • deputy head • department head • studio head • Hilton Head • agency head • head of one's union • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. flower head = główka kwiata flower head
2. cylinder head = głowica cylindra (w silniku) cylinder head
4. deputy head = wicedyrektor szkoły, wicedyrektorka szkoły, zastępca dyrektora (w szkole) deputy head
5. studio head = studio głowa studio head
6. Hilton Head = Hilton Głowa Hilton Head
7. agency head = kierownik agencji agency head
8. head of one's union = głowa z czyjś związek zawodowy head of one's union
9. animal head = zwierzęca głowa animal head
11. Commonwealth Head = Wspólnota Narodów Głowa Commonwealth Head
12. horse head = koń głowa horse head
14. shower head = rączka prysznicowa, główka prysznicowa, słuchawka prysznicowa (pot.) shower head
16. Glen Head = Glen Głowa Glen Head
17. Bay Head = Głowa laurowa Bay Head
18. head of cattle = sztuka bydła head of cattle
19. fish head = rybia głowa fish head
20. head of state = głowa państwa head of state
21. head of hair = fryzura head of hair
22. dragon head = smok głowa dragon head
23. head of security = głowa bezpieczeństwa head of security
25. stone head = kamienna głowa stone head
26. Diamond Head = Diamentowa Głowa Diamond Head
28. head of affairs = głowa spraw head of affairs
29. head of research = głowa badań head of research
30. lion head = lew głowa lion head
31. business head = biznesowa głowa business head
32. head of relations = głowa związków head of relations
33. village head = miejscowa głowa village head
34. nail head = paznokieć głowa nail head
35. head of trading = głowa handlu head of trading
36. trail head = szlak głowa trail head
37. head of one's troops = głowa z czyjś wojsko head of one's troops
38. head of intelligence = głowa inteligencji head of intelligence
39. seed head = główka nasienna, torebka nasienna seed head
40. bronze head = głowa z brązu bronze head
head + rzeczownik
Kolokacji: 138
head injury • head start • head coach • head scarf • head wound • head count • head shot • head writer • head trauma • ...
head + czasownik
Kolokacji: 281
head bows • head rests • head aches • head spins • head jerks • head snaps • head bobs • head lolls • head hangs • head throbs • ...
czasownik + head
Kolokacji: 560
appoint head • name head • elect head • make head • shake one's head • turn one's head • raise one's head • put one's head • ...
przymiotnik + head
Kolokacji: 297
bald head • ugly head • cool head • massive head • gray head • full head • dark head • human head • huge head • large head • big head • ...
przyimek + head
Kolokacji: 47
per head • of one's head • in one's head • on one's head • with one's head • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.