PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach called" — Słownik kolokacji angielskich

beach called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża zadzwoniła
  1. call czasownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They also collected shellfish and seaweed from the beach, called beach food.

    Podobne kolokacje: