"beach frontage" — Słownik kolokacji angielskich

beach frontage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy fronton
  1. beach rzeczownik + frontage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today large houses are being built on the absolute beach frontages which are highly sought after.

    Podobne kolokacje: