PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach area" — Słownik kolokacji angielskich

beach area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy obszar
  1. beach rzeczownik + area rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most activities are in the beach area near the parking lot.

    Podobne kolokacje: