PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach attracts" — Słownik kolokacji angielskich

beach attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża przyciąga
  1. beach rzeczownik + attract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the 19th century, with the arrival of the railroad, the town's beautiful beaches attracted tourists.

    Podobne kolokacje: