PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach beckons" — Słownik kolokacji angielskich

beach beckons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża kusi
  1. beach rzeczownik + beckon czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's summertime, and that means the beach and other vacation spots beckon workers away from the office.

    Podobne kolokacje: