"Sand Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Sand Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: sand beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piasek Plaża
  1. sand rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I told her about my experience on the green sand beach at night.

    Podobne kolokacje: