"sand beach" — Słownik kolokacji angielskich

sand beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piasek plaża
  1. sand rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I told her about my experience on the green sand beach at night.

    Podobne kolokacje: