PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public beach" — Słownik kolokacji angielskich

public beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna plaża
  1. public przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the border between the private and public beach she looked back.