PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Revere Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Revere Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szanuj Plażę
  1. Revere rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The restaurant features a drive-thru at every location except at Revere Beach.

    Podobne kolokacje: