"beach backed" — Słownik kolokacji angielskich

beach backed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża poparła
  1. back czasownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Around the headland was a short rocky beach backed by black slate cliffs.

    Podobne kolokacje: