"beach property" — Słownik kolokacji angielskich

beach property kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa własność
  1. beach rzeczownik + property rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are a few coastal beach properties located at Blackhead.

    Podobne kolokacje: