"beach north" — Słownik kolokacji angielskich

beach north kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa północ
  1. beach rzeczownik + north rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moroni has a rocky volcanic coastline without beaches (though there is a small beach north of town at Itsandra).

    Podobne kolokacje: