"north" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

north rzeczownik

rzeczownik + north
Kolokacji: 116
km north • mile north • block north • Colonel North • Oliver North • Palmerston North • area north • road north • Route north • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. km north = północ km km north
3. block north = północ bloku block north
4. Colonel North = Pułkownik Północ Colonel North
5. Oliver North = Oliver Północ Oliver North
6. Palmerston North = Palmerston Północ Palmerston North
7. area north = rejonowa północ area north
8. road north = północ drogowa road north
10. land north = północ lądowa land north
11. line north = północ linii line north
12. Mr. North = Mr. Północ Mr. North
13. hills north = wzgórza północ hills north
15. Oliver L. North = Oliver L. Północ Oliver L. North
16. north of the city centre = na północ od centrum north of the city centre
17. highway north = północ drogi publicznej highway north
18. suburb north = północ dzielnicy podmiejskiej suburb north
19. drive north = północ napędowa drive north
21. north of Street = na północ od Ulicy north of Street
22. distance north = odległość północ distance north
23. north of England = na północ od Anglii north of England
24. north of Scotland = na północ od Szkocji north of Scotland
25. parallel north = podobna północ parallel north
27. north of France = na północ od Francji north of France
28. Conference North = Północ konferencyjna Conference North
29. journey north = północ podróża journey north
31. way north = północ drogi way north
33. settlement north = północ porozumienia settlement north
35. hour north = północ godziny hour north
36. degrees north = stopnie północ degrees north
north + rzeczownik
Kolokacji: 358
North America • North Carolina • North Korea • North Africa • North Dakota • North Sea • North Shore • North Pole • North Yorkshire • ...
north + czasownik
Kolokacji: 27
North says • North passes • North lies • North makes • North continues • ...
czasownik + north
Kolokacji: 75
head north • situate north • pass north • extend north • locate north • ...
przymiotnik + north
Kolokacji: 36
far north • due north • clockwise north • extreme north • True North • ...
przyimek + north
Kolokacji: 24
up north • between North • by North • about several km north • towards the north • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.