PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"swim beaches" — Słownik kolokacji angielskich

swim beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pływaj plażami
  1. swim czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Drought information Find lake levels & projections, status of corps boat ramps & swim beaches, and drought fact sheets for Georgia and other southeastern states.