"open beach" — Słownik kolokacji angielskich

open beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarta plaża
  1. open przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Accordingly, the law and order situation in the open beach, even at night, has improved significantly.