ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"minding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "minding" po angielsku

minding

rzeczownik
 1. uważanie, zachowanie ostrożności (np. wchodząc na stopień)
 2. słuchanie się kogoś (bycie posłusznym)
 3. przejmowanie się czymś
 4. uważne słuchanie
 5. zaopiekowanie się przez chwilę (np. dzieckiem, psem) British English przestarzale
obrazek do "mind" po polsku smart_guy_teaching_hr You are a pretty smart guy!
rzeczownik
 1. umysł, rozum [policzalny lub niepoliczalny]
  What do you have in mind? (Co masz na myśli?)
  Are you out of your mind?! (Postradałeś rozum?!)
 2. inteligencja, intelekt [policzalny]
  You don't have the mind for this task. (Nie masz intelektu do tego zadania.)
  Loren says she values mind. (Loren mówi, iż ceni sobie inteligencję.)
 3. osoba bardzo inteligentna [policzalny]
  Ever since I met him, he always was a mind. (Odkąd go znam, on zawsze był bardzo inteligentną osobą.)
  You should ask him that question - he's a mind; I'm sure he'll know the answer. (Powinieneś zadać mu to pytanie - jest bardzo inteligentną osobą, na pewno będzie znał odpowiedź.)
 4. opinia, zdanie na jakiś temat
  What's your mind about the project? (Jaka jest twoja opinia na temat projektu?)
  I don't have a mind because it doesn't concern me. (Nie mam opinii, ponieważ mnie to nie dotyczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć coś przeciwko [przechodni/nieprzechodni]
  I don't mind the rainy weather. (Nie mam nic przeciwko deszczowej pogodzie.)
  Do you mind if I open the window? (Czy masz coś przeciwko, żebym otworzył okno?)
  I wouldn't mind going to the cinema. (Nie miałbym nic przeciwko pójściu do kina.)
 2. uważać, zachować ostrożność (np. wchodząc na stopień)
  Mind the gap. (Uważaj na dziurę.)
  It's dark, walk carefully and mind other people. (Jest ciemno, idź ostrożnie i uważaj na innych ludzi.)
 3. słuchać się kogoś (być posłusznym)
  Mind your sister, James. (Słuchaj się swojej siostry, James.)
  I mind her advice. (Słucham się jej porad.)
 4. przejmować się czymś
  I wouldn't mind about his threats. (Nie przejmowałbym się jego groźbami.)
  The accident wasn't serious, don't mind it. (Wypadek nie był poważny, nie przejmuj się nim.)
 5. uważnie słuchać
  You'd do better mind my words. (Zrobiłbyś lepiej słuchając moich słów.)
  Mind the lecture; all I say will be on the exam. (Słuchajcie uważnie wykładu; wszystko, co mówię, będzie na egzaminie.)
 6. zaopiekować się przez chwilę (np. dzieckiem, psem) British English przestarzale
  Would you mind the baby for the evening? (Czy mógłbyś zaopiekować się dzieckiem tego wieczora?)
  I had to mind the dog because my parents went to the cinema. (Musiałem zaopiekować się przez chwilę psem, bo rodzice poszli do kina.)
 7. uważać, zważać (np. na to, co się zamierza powiedzieć), ważyć (słowa)
  Mind your words. (Waż słowa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. proszę zwrócić uwagę, proszę zauważyć język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. przecież, no ale (używane dla podkreślenia lub wzmocnienia wypowiedzi) język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "minding"

wykrzyknik
watch your step British English , mind your step British English = uważać (iść ostrożnie, aby kogoś nie nadepnąć), patrzeć pod nogi +1 znaczenie
inne
przysłówek
przymiotnik
idiom
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
someone wouldn't mind something = ktoś nie miałby nic przeciwko czemuś (używane do proszenia o coś oraz wyrażania ochoty na coś)

powered by  eTutor logo