ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"poczytalność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poczytalność" po polsku

poczytalność

rzeczownik
  1. accountability **
    • poczytalność (implikująca możliwość bycia pociągniętym do odpowiedzialności za swoje czyny) [niepoliczalny]
      The reality of being a hero, it's about sacrifice, responsibility, and accountability. (Realia bycia bohaterem to poświęcenie, oodpowiedzialność i poczytalność.)
  2. sound mind
  3. soundness of mind  

powered by  eTutor logo