"na myśli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na myśli" po polsku

na myśli

przysłówek
 1. in mind **
  • z myślą, na myśli, w zamyśle
   So what exactly do you have in mind? (Więc co dokładnie masz na myśli?)
   I went to bed with this problem in mind. (Poszedłem do łóżka z myślą o tym problemie.)
 2. in view   oficjalnie
czasownik
 1. say *****
  • wyrazić, mieć na myśli
   A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
   Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 2. mean *****
 1. have in mind  
  to be thinking of
  What do you have in mind? (Co masz na myśli?)
  He always has something bad in mind. (On zawsze ma na myśli coś złego.)

"na myśli" — Słownik kolokacji angielskich

in mind kolokacja
 1. in przyimek + mind rzeczownik = z myślą, na myśli, w zamyśle
  Bardzo silna kolokacja

  At least in the public mind, they knew who each of us was.

  Podobne kolokacje:
on thought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na myśli
 1. on przyimek + thought rzeczownik
  Silna kolokacja

  On second thought, I had a voice talking inside my head.

  Podobne kolokacje:
in view kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's view
 1. in przyimek + view rzeczownik = na myśli
  Luźna kolokacja

  He did take in the view, off to his right.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo