"osoba bardzo inteligentna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osoba bardzo inteligentna" po polsku

osoba bardzo inteligentna

smart_guy_teaching_hr You are a pretty smart guy!
rzeczownik
  1. mind *****   [policzalny]
    Ever since I met him, he always was a mind. (Odkąd go znam, on zawsze był bardzo inteligentną osobą.)
    You should ask him that question - he's a mind; I'm sure he'll know the answer. (Powinieneś zadać mu to pytanie - jest bardzo inteligentną osobą, na pewno będzie znał odpowiedź.)

powered by  eTutor logo