mind = osoba bardzo inteligentna

You are a pretty smart guy!

Źródło: http://www.sodahead.com/user/profile/991559/wells/

osoba bardzo inteligentna

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Ever since I met him, he always was a mind. = Odkąd go znam, on zawsze był bardzo inteligentną osobą.