"zaopiekować się przez chwilę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaopiekować się przez chwilę" po polsku

zaopiekować się przez chwilę

czasownik
  1. mind *****
    • zaopiekować się przez chwilę (np. dzieckiem, psem) British English przestarzale
      Would you mind the baby for the evening? (Czy mógłbyś zaopiekować się dzieckiem tego wieczora?)
      I had to mind the dog because my parents went to the cinema. (Musiałem zaopiekować się przez chwilę psem, bo rodzice poszli do kina.)

powered by  eTutor logo