ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intelekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "intelekt" po polsku

intelekt

rzeczownik
 1. mind *****
  • inteligencja, intelekt [policzalny]
   You don't have the mind for this task. (Nie masz intelektu do tego zadania.)
   Loren says she values mind. (Loren mówi, iż ceni sobie inteligencję.)
 2. intellect
  • intelekt (inteligencja)
   You don't need to trust me to benefit from my intellect, do you? (Nie musisz mi ufać, żeby korzystać z mojego intelektu, prawda?)
   He is appreciated thanks to his vast intelligence. (On jest doceniany dzięki jego dużemu intelektowi.)
 3. nous  

Powiązane zwroty — "intelekt"

przymiotnik
intelektualny = intellectual +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo