"mieć kogoś na myśli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć kogoś na myśli" po polsku

czasownik
 1. say *****
  • wyrazić, mieć na myśli
   A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
   Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 2. mean *****
 1. have in mind  
  to be thinking of
  What do you have in mind? (Co masz na myśli?)
  He always has something bad in mind. (On zawsze ma na myśli coś złego.)

mieć kogoś na myśli

 1. have somebody in mind  
przysłówek
 1. in mind **
  • z myślą, na myśli, w zamyśle
   So what exactly do you have in mind? (Więc co dokładnie masz na myśli?)
   I went to bed with this problem in mind. (Poszedłem do łóżka z myślą o tym problemie.)
 2. in view   oficjalnie

powered by  eTutor logo