"z myślą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z myślą" po polsku

z myślą

przysłówek
 1. in mind **
  • z myślą, na myśli, w zamyśle
   So what exactly do you have in mind? (Więc co dokładnie masz na myśli?)
   I went to bed with this problem in mind. (Poszedłem do łóżka z myślą o tym problemie.)

"z myślą" — Słownik kolokacji angielskich

in mind kolokacja
 1. in przyimek + mind rzeczownik = z myślą, na myśli, w zamyśle
  Bardzo silna kolokacja

  At least in the public mind, they knew who each of us was.

  Podobne kolokacje:
with thought kolokacja
Popularniejsza odmiana: with thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z myślą
 1. with przyimek + thought rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He had seen the fire she started with a thought.

  Podobne kolokacje:
with the thought kolokacja
Popularniejsza odmiana: with thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z myślą
 1. with przyimek + thought rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He had seen the fire she started with a thought.

  Podobne kolokacje:
with a thought kolokacja
Popularniejsza odmiana: with thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z myślą
 1. with przyimek + thought rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He had seen the fire she started with a thought.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo