"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(7) floor-to-ceiling, pedimented
Kolokacji: 2
1. plate-glass window = talerz-szklany okno plate-glass window
  • Another guard watched him through a plate-glass window and the glass door.
  • He studied the name on the plate-glass window of the office.
  • They offer views of the building's past through plate-glass windows.
  • Through the plate-glass window, I could see the water board members already in place.
  • The plate-glass windows at the of the store are behind her.
  • The light is coming through the plate-glass windows of the shop.
  • Through the plate-glass window he could see a clerk inside.
  • He reached the area just under what remained of the plate-glass window.
  • He could see the backyard clearly now through the plate-glass window.
  • Through the plate-glass window, I see the patrol car stop out front.
2. clerestory window = okno przezrocza clerestory window
3. paned window = okno składające się z szyb (podzielone na części) paned window
4. diamond-paned window = diamond-paned okno diamond-paned window
5. thermal window = okno prądu termicznego thermal window
6. wall-to-wall window = niczym niezmącone okno wall-to-wall window
7. grated window = starte okno grated window
(15) tinted, rain-streaked
Kolokacji: 2
(17) mullioned, separate
Kolokacji: 2
(25) electric, steamy, ill-fitting
Kolokacji: 3
(27) main, central, holographic
Kolokacji: 3
(31) sunny, diamond-shaped
Kolokacji: 2
(33) similar, different, slit-like
Kolokacji: 3
(34) leaded, leaded-glass, hung
Kolokacji: 3
(35) south-facing, north-facing
Kolokacji: 2
(37) bulletproof, flanking
Kolokacji: 2
(38) closed, sealed, iron-barred
Kolokacji: 3
(40) pointed, triangular, angled
Kolokacji: 3
(46) fascinating, beautiful
Kolokacji: 2
(47) right-hand, left-hand
Kolokacji: 2
(49) bullet-proof, soundproof
Kolokacji: 2
(50) standard, symmetrical
Kolokacji: 2
(51) drafty, leaky
Kolokacji: 2
(52) false, fake
Kolokacji: 2
(53) energy-efficient, arch
Kolokacji: 2
(54) octagonal, hexagonal
Kolokacji: 2
(55) sunlit, illuminated
Kolokacji: 2
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.