"window says" — Słownik kolokacji angielskich

window says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno mówi
  1. window rzeczownik + say czasownik
    Luźna kolokacja

    Many grocery store owners now place apologetic signs in windows saying they are out of dry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo