"window explodes" — Słownik kolokacji angielskich

window explodes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno wybucha
  1. window rzeczownik + explode czasownik
    Luźna kolokacja

    As it hit, the windows exploded out of the car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo