"window is shattered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno jest roztrzaskane
  1. shatter czasownik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    The window had been shattered, and glass lay all over the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo