"penthouse window" — Słownik kolokacji angielskich

penthouse window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno penthouse'u
  1. penthouse rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The armored aircar loomed, still hovering at the penthouse window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo