"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(7) floor-to-ceiling, pedimented
Kolokacji: 2
1. plate-glass window = talerz-szklany okno plate-glass window
2. clerestory window = okno przezrocza clerestory window
3. paned window = okno składające się z szyb (podzielone na części) paned window
4. diamond-paned window = diamond-paned okno diamond-paned window
  • She stepped into a late spill of sun, flared through diamond-paned windows.
  • There were long, diamond-paned windows on either side of it.
  • There was a big diamond-paned window, and Anne went to look out of it.
  • Jane went all around it and peered through every diamond-paned window.
  • A broad stairway led to the floor above from where diamond-paned windows provided inadequate light.
  • Barker drew aside the curtain, and showed that the long, diamond-paned window was open to its full extent.
  • Under the diamond-paned Elizabethan windows stood the piano, a medium-sized grand.
  • Those little diamond-paned windows were once protected with shutters an inch thick, and the place was a fort in Indian times.
  • On either side of fireplace are generous, diamond-paned windows.
5. thermal window = okno prądu termicznego thermal window
6. wall-to-wall window = niczym niezmącone okno wall-to-wall window
7. grated window = starte okno grated window
(15) tinted, rain-streaked
Kolokacji: 2
(17) mullioned, separate
Kolokacji: 2
(25) electric, steamy, ill-fitting
Kolokacji: 3
(27) main, central, holographic
Kolokacji: 3
(31) sunny, diamond-shaped
Kolokacji: 2
(33) similar, different, slit-like
Kolokacji: 3
(34) leaded, leaded-glass, hung
Kolokacji: 3
(35) south-facing, north-facing
Kolokacji: 2
(37) bulletproof, flanking
Kolokacji: 2
(38) closed, sealed, iron-barred
Kolokacji: 3
(40) pointed, triangular, angled
Kolokacji: 3
(46) fascinating, beautiful
Kolokacji: 2
(47) right-hand, left-hand
Kolokacji: 2
(49) bullet-proof, soundproof
Kolokacji: 2
(50) standard, symmetrical
Kolokacji: 2
(51) drafty, leaky
Kolokacji: 2
(52) false, fake
Kolokacji: 2
(53) energy-efficient, arch
Kolokacji: 2
(54) octagonal, hexagonal
Kolokacji: 2
(55) sunlit, illuminated
Kolokacji: 2
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.