"window forms" — Słownik kolokacji angielskich

window forms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formy okna
  1. window rzeczownik + form czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From above, the building's windows form a pattern resembling the golden spiral.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo