"apartment window" — Słownik kolokacji angielskich

apartment window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno mieszkania
  1. apartment rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Someone will be watching from the apartment window or down in the street.

powered by  eTutor logo