"window of one's apartment" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: apartment window
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno z czyjś mieszkanie
  1. apartment rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Someone will be watching from the apartment window or down in the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo