"clerestory window" — Słownik kolokacji angielskich

clerestory window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno przezrocza
  1. clerestory przymiotnik + window rzeczownik
    Silna kolokacja

    Light poured through the high clerestory windows on the south side.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo