"window shattered" — Słownik kolokacji angielskich

window shattered kolokacja
Popularniejsza odmiana: window is shattered
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno roztrzaskało się
  1. shatter czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The window had been shattered, and glass lay all over the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo